Börja i rätt ände – börja med varför!

Tankegången varför-vad-hur rör sig ofta i våra tankar. Det dyker ofta upp när någon vill ha något från oss eller när de vill att vi ska köpa något. Därför är det superviktigt att vi som säljare besvarar dessa frågor innan kunden hinner ställa dem.

Om vi får kunden att förstår och sympatisera med det som driver vår företag, vårt ”varför”, har vi ett stort försprång.

Varför finns vi?

För att kunna ge kunden svaret måste vi själva ha det klart för oss. Varför finns vi? Vårt exempel är hämtat från ett företag som står oss nära: Lime.

Varför finns Lime? Jo, för att Lime älskar CRM! Alla på företaget är övertygade om att resultatet blir bättre om man har roligt, och det enda vi tar på allvar är våra kunder.

Kunder som fattar!

Om kunden köper vårt varför-argument kommer de vilja göra affärer med oss, och kommer dessutom föra över denna känsla till våra produkter. Om de inte köper vårt varför-argument kommer de inte vilja göra affärer med oss och kommer den känslan att överföras till våra produkter…

De bästa projekten är alltid där kunden har förstått och delat vårt varför. Detta är kunder som ”fattar”.

Skriven av Erik Syrén, Lime Technologies