Kvalificering

När du har prospekterat och fått napp är det dags för nästa fas; kvalificering! Här ställer man frågor för att undersöka hur man kan erbjuda en grym lösning på kundens problem. Det finns många sätt att angripa kvalificeringsfasen på. Här nedanför hittar du två metoder du kan använda dig av. Längst ner hittar du även en länk till en inspirationstext – gör din kvalificering rätt direkt!

Kvalificeringsmetoden ”De 4 B:na”

En modell för kvalificering är de 4 b:na. Här ställer du frågor utefter behov, beslutsfattare, kundens beslutsprocess och deras budget.

Förutsäg din B2B-försäljning med MEDDIC

Om du som säljare kan göra en rimlig prognos över din försäljning blir alla nöjda. Här kan du läsa om MEDDIC – en metod som hjälper dig att förutspå om affärer blir av.

Slösa inte din (eller någon annans tid) – kvalificera rätt!

Många säljare har trott på en affär, lagt massor med tid på den, men sedan inte fått den. Här berättar Nils Olsson en inspirerande berättelse som vi alla kan bära med oss när vi kvalificerar.