Uppföljning

En fortsatt relation med kunden är viktig. Tänk bara vilken guldklimp de kan vara för oss gentemot nya kunder. Se hur kunden upplevt hela säljprocessen, om de är nöjda med produkten/tjänsten vi levererat, gillar de oss som leverantör?

1. Är kunden nöjd? Skriv på tack!

Svarar kunden JA på att de är nöjda så har vi lyckats leverera enligt avtal. Detta är bra att bekräfta – få kunden att signera ett dokument som säger att du levererat din del av avtalet.

2. Leta merförsäljningsmöjligheter

Du har väl fler produkter och tjänster att sälja? Än tar det inte slut. Är kunden nöjd med det du sålt innan så litar de på dig som leverantör. Då borde det inte var en omöjlighet för dig att få dem intresserade av något mer. När du har hittat något som kan vara intressant för dem så är det bara att börja om från början – här hittar du tillbaka till prospektering 😉

3. Skaffa en referens

Är kunden nöjd – ta till vara på det! Som vi kan läsa här så finns det inget som övertalar ett prospekt så som en annan nöjd kund. Be om ett citat, en referens eller gör ett case av din affär. Det är bra att ha på hemsidan, i försäljningsmaterial eller med sig ut till nästa kund.