Driv

Under drivfasen gäller det att skapa en delad vision med kunden. Det vill säga att du bekräftar att du har förstått kundens behov, presenterar en lösning på kundens problem och får kunden att förstå att er lösning är den allra bästa. När kunden köper detta och är med på banan så har ni skapat en delad vision.

I denna fas måste ni fundera på hur ni kan positionera er jämfört med era konkurrenter. Välj era USP:ar (uniq selling point) utifrån:

  • Kundens behov
  • Vilka konkurrenter du möter
  • Vilka styrkor ert erbjudande har

Glöm inte att ert erbjudande inte enbart är funktionerna i er produkt eller tjänst. Även mjuka faktorer så som hur ni säljer och hur ni hanterar era kunder är ett viktigt konkurrensmedel. Bli valet kunden gör med hjärtat.

På denna sida hittar du lite tips om hur du skapar en delad vision och även andra tips som kan vara värdefulla i denna fas.

Bekräfta behovsbilden

Att kunden inser att du har gjort en riktig behovsanalys är A och O. En förutsättning för fortsatt affär…

Aktivitetsplan & produkt

Skapa en aktivitetsplan som är anpassad efter kundens besluts- och inköpsprocess. Målen med alla aktiviteter ska vara att leda kunden ett steg närmre avslut. När du kommit till steget för presentation av produkt/tjänst – visa då det kunden faktiskt har behov av – lullullet kan ni ta sen!
Läs mer om aktivitetsplanen och din presentation av produkten här… 

Glöm inte ledningen!

Det är lätt att sälja till din ingång i företaget, men glöm inte bort att det finns en ledning. Som dessutom ofta är de som tar beslut.

Bara gör det! Nå framgång med din försäljning

Med flera års erfarenhet av försäljning berättar Nils Olsson hur han blivit en framgångsrik säljare.